Handelsbetingelser

Optikjob > Handelsbetingelser

[vc_row css=”.vc_custom_1513339403770{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 70px !important;}”][vc_column][careerfy_section_heading h_title=”Handelsbetingelser”][vc_column_text]

Generelle vilkår

Tilbud og priser

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Optikjob, med mindre andet er aftalt i tilbuddet. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. Optikjob forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser

Den normale kredittid for jobannoncer og samarbejdsaftaler er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder Optikjob sig ret til at opkræve et rykkergebyr efter gældende takster.

 

Optikjobs ejerskab og kundens brugsret:

Optikjob har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. Optikjob ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Optikjobs produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Optikjob af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Optikjob fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. Optikjob bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Optikjob behandler i forbindelse med produkterne.

Stillingsannoncering

I Optikjob optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som du/din virksomhed selv anfører ved oprettelse af jobannoncen. Optikjob kan være behjælpelig med at oprette jobannoncen, hvis der er tilsendt alle informationer, tekst og andet til jobannoncen. Samtidig bliver alle annoncer indrykket efter princippet, at der skal være én stilling per annonce. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. Optikjob forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller Optikjobs interesse. Optikjob påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Godkendelse

Alle annoncer skal godkendes af Optikjobs administratorer før de bliver lagt online. Dette vil ske inden for 48 timer efter oprettelse af jopannoncen medmindre andet bliver aftalt/meddelt. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

Annonceringsperiode

Annoncen er online til ansøgningsfristen – dog max 30 dage fra den dag, annoncen bliver lagt online. Det vil være muligt at tilkøbe en ekstra online periode for jobannoncen. Det vil også være muligt at tilkøbe en fremhævet placering på Optikjobs forside.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes skriftligt til mail@optikjob.dk senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter Optikjobs skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Optikjobs rettigheder

Optikjob forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

Optikjob er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder.

Optikjobs ansøg online mulighed

Optikjobs ansøg online mulighed er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en annonce på Optikjob.

Du skal selv aktivere Optikjobs ansøg online mulighed, når du oprettet jobannoncen på din virksomhedsprofil. bliver lagt online.

Optikjobs ansøg online mulighed kan ikke benyttes på anonyme annoncer, dvs. på annoncer hvor der ikke er oplyst hverken navn på arbejdsplads eller navn på den virksomhed, der står for rekrutteringen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

Optikjob forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Søgning i CV-databasen

Når du har en annonce på it-jobbank.dk, kan du kontakte og ansætte kandidater gennem Optikjobs CV-database til de opgaver, som er annonceret i annoncen.

Du er indforstået med, at Optikjob registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at Optikjob har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og Optikjob kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. Optikjob indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og Optikjob kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

Optikjobs CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan fx være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Visuelle produkter

Billedmateriale til visuelle produkter

Optikjob forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle annonceprodukter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om Optikjob finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre Optikjob opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage.

Korrektur på visuelle- og employer branding-produkter

Medmindre andet er aftalt, gælder det for alle visuelle- og employer branding-produkter, at kun de første to korrektur-/rette-gange er gratis for dig/din virksomhed. Det vil sige, at ved alle rette-gange udover de første to, forbeholder Optikjob sig retten til at fakturere det antal timer, a kr. 995,- ekskl. moms, som modsvarer Optikjob arbejde.

Det er op til dig/din virksomhed selv at tjekke, om I har særlige regler mht. foto, tilladelser og deslige. Optikjob påtager sig intet ansvar for materiale, som er i strid med gældende regler, interne eller eksterne, herunder reglerne for persondata.

Generelt om personoplysninger

Persondata og brugerprofiler for virksomheder

For at logge ind på Optikjob, skal du have en brugerprofil – det vi hos Optikjob kalder en erhvervsbruger. For at vi kan oprette en erhvervsbruger, skal vi som minimum bruge en e-mailadresse. Herudover kan vi knytte navn, firmanavn og telefonnummer til din erhvervsbruger, hvis du oplyser det.

Du skal være registreret som virksomhed for at kunne se annoncestatistik, ligesom du skal have en virksomhedsprofil for at kunne få adgang til at anvende Optikjobs CV-database. Du kan kun være bruger på et virksomhedsprofil af gangen.

Du kan godt påbegynde oprettelsen af en/flere af dine kolleger som virksomhedsbrugere, ligesom en af dine kolleger kan påbegynde din oprettelser som virksomhedsbruger. Det sker ved at oplyse e-mailadresse, hvortil Optikjob efterfølgende sender en bekræftelses- og velkomstmail, hvorefter du/de selv (eventuelt) færdiggør oprettelsen af din/deres virksomhedsbrugerprofil.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores database, kan du skrive til mail@optikjob.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.

Persondata og CRM-oplysninger

Så længe du har et igangværende kundeforhold med Optikjob, og er registreret som kontaktperson, opbevarer vi dine data i vores CRM-system med henblik på at servicere dig med vores løsninger/produkter samt lave og fakturere salg.

I den forbindelse opbevarer vi almindelige persondata som dit navn, din e-mailadresse, firmaadresse og telefonnummer inkl. din firmatilknytning.

Hvis dit kundeforhold med Optikjob afsluttes, eller vi bliver gjort opmærksom på, at du fratræder din stilling, opbevarer vi derefter dine data i 5 år + løbende år i henhold til de erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab. Herefter bliver dine persondata anonymiseret, dvs. at telefonnummer/numre, e-mailadresse, personnavn og evt. personhenførbare noter slettes.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores CRM-database, kan du skrive til mail@optikjob.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.

Personoplysninger i jobannoncer

De fleste jobannoncer indeholder almindelige personoplysninger i form af kontaktoplysninger, ofte på den HR-ansvarlige eller lederen i den afdeling, der søges en medarbejder til. Personoplysningerne omfatter oftest fulde navn, e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Disse kontaktoplysninger er lagret hos os, fordi du og din virksomhed har indrykket en jobannonce hos os.

Formålet med at gemme personoplysninger i jobannoncer

Optikjob gemmer dine personoplysninger i Optikjobs aktuelle annonceoversigt. Annonceoversigten er tilgængelig for alle og bruges af vores jobsøgende kandidater til at genfinde oplysninger i forbindelse med eksempelvis indkaldelse til jobsamtale – her kan jobannoncen fungere som forberedelse, og oplysninger på kontaktperson kan genfindes, hvis disse er bortkommet.

Opbevaring af personoplysninger

Optikjob opbevarer dine personoplysninger så længe, de tjener et historisk formål. I særlige tilfælde kan personoplysninger fjernes.

Dine rettigheder

Du og din virksomhed har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Rettighederne omfatter følgende:

  • Ret til at se oplysninger – du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
  • Ret til berigtigelse – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  • Ret til ’at blive glemt’ – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
  • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger
  • Ret til at transmittere oplysninger – du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Anmodning om at få personoplysninger fjernet

Vi gemmer kontaktoplysningerne i din virksomheds jobannoncer, fordi vi ønsker at tilbyde vores jobsøgende kandidater at genfinde oplysningerne i annoncerne. Denne legitime interesse understreges af, at personoplysningerne i en jobannonce er offentliggjort og foranlediget af den rekrutterende virksomhed selv. Ovenstående punkter udgør vores behandlingshjemmel, og derfor fjerner vi som udgangspunkt ikke jobannoncer fra vores annonceoversigt.

Ønsker du at få fjernet personoplysningerne i din virksomheds jobannoncer, skal du og din virksomhed kontakte os og oplyse, hvorfor personoplysningerne bør slettes. Dette kan eksempelvis være, at personoplysningerne vedrører en tidligere medarbejder, der ikke længere er ansat i virksomheden – eller, at personen udsættes for chikanøse opkald på baggrund af de angivne kontaktoplysninger.

Personoplysninger fjernes efter en konkret vurdering

Det betyder, at vi fjerner personoplysninger efter en konkret vurdering af din og din virksomheds henvendelse. Vi foretager dermed en afvejning af indsigelsen og vores legitime interesse i at opbevare personoplysningerne.

Disse oplysninger kan i øvrigt tidligst fjernes tre måneder efter ansøgningsfristen. Dette for at give vores jobsøgende kandidater mulighed for at genfinde relevante oplysninger i henhold til de tidligere angivne grunde.

Klage til Datatilsynet

Du og din virksomhed har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

Telefonsupport

Du kan kontakte os på telefon 25 33 39 52. Supporten har åbent mandag-torsdag: kl. 9.30-14.30 og fredag: kl. 09:30-12:00.[/vc_column_text][careerfy_button btn_styl=”view2″ btn_txt=”Find praktikant” btn_url=”http://optikjob.dk/find-kandidat/”][/vc_column][/vc_row]